Bevar Tranbjergs Åndehuller

Vi er en borgerforening, der kæmper for at bevare Tranbjergs åndehuller. Vi anerkender behovet for nye boliger og byggegrunde i og omkring Tranbjerg, men mener ikke det skal ske på bekostning af de grønne fællesområder. 

Aarhus Kommune

har en plan. Den kan få konsekvenser for dig.

Vi beboere i det sydlige Tranbjerg kan godt forstå, at Aarhus kommune gerne vil give flere mennesker mulighed for at flytte til Tranbjerg – og vi kan også sagtens forstå, at så mange har lyst til at flytte herud; her er pragtfuldt. Her er vi både tæt på byen, men vi har også masser af grønne åndehuller, som vi nyder rigtig meget.

Desværre lægger den nye temaplan ’Arealer til alle boligtyper’ op til, at der skal bygges rigtig meget og rigtig tæt. Vi er derfor bange for, at Aarhus Kommune glemmer de åndehuller, der netop er så vigtige, når man bor tæt sammen.

Udsatte områder

210312BO - Sø og eng

Mellem Pisselager Skov og Orholt Parken

210312BO fungerer i dag som åndehul for rigtig mange af os i det sydlige Tranbjerg. Her er der en lille sø med bl.a. frøer og vandsalamandere, lidt grantræer og en vild eng med tilhørende dyreliv. Området ligger lige op ad Pisselager Skov, og derfra springer rådyrene over åen og ud på engens høje græs. Ifølge temaplanen skal der hele vejen rundt om 210312BO bygges rigtig meget nyt de næste år. Og det kan give fin mening af bygge på de mange flade marker, der ligger her. Men – på 210312BO er der også planer om at bygge både fritliggende villaer og rækkehuse.

Kender du et område ...

... der er i farezonen?

Få det på listen her og skab opmærksomhed om sagen.

Kender du et område ...

... der er i farezonen?

Få det på listen her og skab opmærksomhed om sagen.