Udsatte områder

§3-beskyttet sø og grøn kile i farezonen

Vi vil gerne gøre opmærksom på en særlig uheldig problemstilling vedrørende lokalplan X2167 med undertitlen “Boligområde ved Ingerslevvej i Tranbjerg” eller nærmere bestemt denne ansøgning, som er indsendt – og som nu er under behandling i forbindelse hermed:  https://aarhus.viewer.dkplan.niras.dk/plan/3#/lokalplanid/1452/102112

I ansøgningen fremgår det meget klart, at et område som i Temaplanen for området oprindeligt var skraveret (Se Figur 1 nedenfor) – hvilket betyder til mulig udlæggelse nu er medtaget i første hug som en del af et nyt boligområde (Se Fig. 2).

Fig. 1
Fig. 2

Inddrages det skraverede område uden videre i det nye boligområde vil det kappe den grønne kile, hvilket vil få fatale konsekvenser for naturen og områdets dyr, der ikke længere vil kunne færdes frit mellem områdets skove. 

Ydermere indgår der en paragraf 3-beskyttet sø klos op ad området med flere sjældne dyr, der tilgår den – bl.a. stor vandsalamander, vandflagermus og løvfrø – som vil få deres habitat mere eller mindre ødelagt, hvis det gennemføres som vist i ansøgningen uden behørig afstand.

Kender du et område, som er i farezonen?

Kontakt os

Har du kendskab til et område, som du mener bør komme i fokus? Så kontakt os gerne og få det listet her på siden.