Bevar Tranbjergs Åndehuller

Vi er en borgerforening, der kæmper for at bevare Tranbjergs åndehuller. Vi anerkender behovet for nye boliger og byggegrunde i og omkring Tranbjerg, men mener ikke det skal ske på bekostning af de grønne fællesområder. 

Aarhus Kommune

har byggeplaner. Det kan få konsekvenser for naturen og for dig.

Vi beboere i det sydlige Tranbjerg kan godt forstå, at Aarhus kommune gerne vil give flere mennesker mulighed for at flytte til Tranbjerg – og vi kan også sagtens forstå, at så mange har lyst til at flytte herud; her er pragtfuldt. Her er vi både tæt på byen, men vi har også masser af grønne åndehuller, som vi nyder rigtig meget.

Desværre kommer naturen og dyrene nogle gange i klemme, når byggelinjerne trækkes, hvilket kan få fatale konsekvenser for habitater og dyrenes mulighed for at vandre frit imellem områdets skove. Vi er på ingen måde imod byggeri, men gennem oplysningsarbejde kæmper vi for, at byggeriet sker i harmoni med natur og mennesker.  

Udsatte områder

§3-beskyttet sø og grøn kile


Kilen mellem Pisselager Skov og Tranbjerg Skov

Kilen er oprindeligt etableret af Aarhus Kommune, men forslag til nyt boligområde vil kappe forbindelsen og hindre dyrere i at færdes frit mellem områdets skove.

Arkiv-sag: 210312BO - Sø og eng

Mellem Pisselager Skov og Orholt Parken

210312BO fungerer i dag som åndehul for rigtig mange af os i det sydlige Tranbjerg. Her er der en lille sø med bl.a. frøer og vandsalamandere, lidt grantræer og en vild eng med tilhørende dyreliv. Området ligger lige op ad Pisselager Skov, og derfra springer rådyrene over åen og ud på engens høje græs. Ifølge temaplanen skal der hele vejen rundt om 210312BO bygges rigtig meget nyt de næste år. Og det kan give fin mening af bygge på de mange flade marker, der ligger her. Men – på 210312BO er der også planer om at bygge både fritliggende villaer og rækkehuse.

Kender du et område ...

... der er i farezonen?

Få det på listen her og skab opmærksomhed om sagen.